Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Medicinskt ansvarig

Medicinskt ansvarig (MA) har ansvar för kvalitet och säkerhet för den medicinska verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Två äldre personer sitter på en bänk i Sinnenas och minnenas park

Vi bedriver kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagens (HSL) krav på en god och säker vård. Som en del i detta krav har kommunen en medicinskt ansvarig anställd.

MA har ett ansvar för riktlinjer, kvalitet och säkerhet i vården. Ansvaret är beskrivet närmare i Socialstyrelsens allmänna råd.                               

Dokument

Kontakt

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) 
Telefon: 0591-642 04
ann-louise.eriksson@hellefors.se

Senast uppdaterad