Nyhetsbrev till kommunens företagare

Med vårt digitala nyhetsbrev får du ta del av intressanta nyheter som rör näringslivet i Hällefors kommun.

Nyhetsbreven finns att läsa längst ner på denna sida samt att brevet skickas ut till dig som står med på vår sändlista till företag i Hällefors kommun. Finns inte ditt företag med i vår sändlista så är du välkommen att anmäla dig.

Anmälan till nyhetsbrev för företagare

Vad gäller anmälan? * (obligatorisk)
Vad gäller anmälan?





Hantering av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om företagsnamn och e-post för att kunna registrera och hantera ditt ärende. Uppgifterna tas om hand av ansvarig verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av lagliga grunden uppgift av allmänt intresse. Läs mer om Hällefors kommuns hantering av personuppgifter på hellefors.se/gdpr

Nyhetsbrev

Sidan är uppdaterad