Rökfria miljöer

Det finns miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Det är exempelvis inte tillåtet att röka på skolgårdar, i kollektivtrafik eller på restauranger. Miljökontoret vid Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver tillsyn enligt tobakslagen vilket innebär att de kontrollerar att lagstiftningen följs.

Skylt rökfritt område
Lindesberg.se Platser där det är förbjudet att röka Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak att gälla. Det blir förbjudet att röka på många platser utomhus. Dessutom krävs tillstånd för den som vill sälja tobaksvaror. Rökfria miljöer Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på: Uteserveringar Perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor vid spårområden Inhägnade idrottsanläggningar Lekplatser Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, t.ex. myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård Sedan tidigare är det även förbjudet att röka: i restauranger i och utanför skolor förskolor och fritidshem i lokaler för hälso- och sjukvård i lokaler för gemensamt boende i lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lokaler dit allmänheten har tillträde Rökförbudet gäller även vattenpipa, e-cigaretter och rökning av örtprodukter. Varför rökförbud? Sambandet mellan rökning och sjukdom har varit känt sedan mitten av 1960-talet. Omkring tjugo år senare förstod man att även passiv rökning är en stor hälsorisk. Tobakslagen kom till för att minska rökningen, främst bland ungdomar. Man ville också skapa rökfria miljöer och öka tillgängligheten för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer. Vem har ansvar för rökförbudet? Ansvaret ligger på den som äger lokalen eller den som bedriver verksamhet i lokalen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Tillsyn enligt tobakslagen Miljökontoret vid Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen bedriver tillsyn enligt tobakslagen, vilket innebär att vi kontrollerar att lagstiftningen följs. När Miljökontoret kontrollerar inomhusmiljön på t.ex. skolor, förskolor och verksamheter med tillfälligt boende, görs även en kontroll av rökfria miljöer utomhus. Relaterad information Tobakslagen Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 11/6 2020 11.01.35