Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Trygghet och säkerhet

Varje pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass och skola har rutiner för hur den dagliga verksamheten gällande barnens och elevernas trygghet och säker­het ska bli planerad. Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor.

Det finns särskilda rutiner gällande säkerhet och ansvar till exempel vid frånvaro, utflykter och i händelse av elevers försvinnande.

Det är rektorns ansvar att se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare känner till och följer rutinerna.

Dokument

Senast uppdaterad