Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

När det är elavbrott

Vid längre elavbrott eller andra störningar som gör att internet inte fungerar drabbas en av våra viktigaste informations­kanaler, näm­ligen vår webbplats. Därför är det bra att känna till alternativa informationskanaler för att veta var du kan söka krisinformation när du inte kommer ut på internet.

foto: orange vevradio

  • Ha en batteridriven, solcellsdriven eller vevradio och extra batterier till hands.
  • Extra laddningsbatteri (powerbank) till mobiltelefonen.
  • Se till att ha tillgång till reservbelysning som ficklampor, stearinljus och tändstickor hemma.
  • Ta reda på var närmaste brandstation finns. Elavbrott kan leda till teleavbrott och svårigheter att nå 112. På brandstationen kan du få hjälp att larma.

Sveriges Radio P4 som är Sveriges beredskapskanal är en viktig informations­kanal vid en samhälls­kris. P4 förser allmänheten med viktig information både i form av daglig trafikinformation och livsnödvändig information vid större samhällsstörningar som orsakas av oväder eller olyckor. 

Du får exempelvis väderprognoser, information om var vattentankar ställs ut och var samlingsplatserna finns där du kan få råd och hjälp.

Sveriges Radio P4 Örebro har frekvens 102,8 MHz.

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Bra att ha hemma när du behöver ha kontakt med anhöriga och vänner och i akuta fall kunna nå räddningstjänst, sjukvård eller polis .

  • papperslista med viktiga telefonnummer
  • extrabatteri/power bank till bland annat mobiltelefon
  • laddare till telefonen att använda i bilen

För att det ska vara enkelt att hitta tillförlitlig och uppdaterad information dygnet runt vid en allvarlig händelse finns det en särskild webbplats från de myndigheter som arbetar med det som har hänt: Krisinformation.se.

På Krisinformations webbplats finns all myndighetsinformation samlad på ett ställe, så att du själv slipper hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vad och hur du kommer i kontakt med rätt myndighet.

Vår grundläggande kanal vid allvariga händelser är kommunens webbplats. Från kommunens kommunövergripande Facebooksida hänvisas i krissituation till informationen på hellefors.se eller annan myndighet/aktör.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en film om hur du löser detta med kommunikation vid längre elavbrott.

MSB:s instruktionsfilm om kommunikation

Senast uppdaterad