Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet i Hällefors kommun består av företagare och kommunala representanter. Hällefors utveckling är ett gemensamt arbete mellan det privata näringslivet och kommunen. Näringslivs­rådet verkar för gemensam samhälls­utveckling initierat av näringslivet.

Målbilden är att Näringslivsrådet fungerar som strategisk plattform för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor som bidrar till en ökad attraktivitet och tillväxt.

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan näringsliv och kommun. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

 1. dialog om samhällsutveckling
 2. idéutveckling gemensamma insatser
 3. prioritering av insatser/insatsområden
 4. medverkan i genomförande av insatser
 5. uppföljning av insatser.

 1. uttalat engagemang i Hällefors utveckling
 2. flera branscher
 3. lokala och internationella företag
 4. privata och offentliga.

 1. Företagsföreningen i Hällefors, Tobias Nygren
 2. Förskolan Våra Små, Sofia Bergström
 3. Grythyttans Elinstallationer, Mikael Berg / Fredrik Berg 
 4. Grythyttan Stålmöbler, Karl Lindqvist
 5. Kjellbergs Logistik och Teknik, Ulrika Ivarsson
 6. Loka Brunn och Gästgivaregården i Grythyttan, Mia Spendrup / Marie Dahlgren
 7. Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Rudi Hobbenschot
 8. OVAKO, Marcus Lindner
 9. Pekås, Victoria Runkvist
 10. Takskifferspecialisten, Henrik Bark
 11. Hällefors kommun, Annalena Järnberg / Johan Stolpen /Hans Åhnberg / Camilla McQuire

Sidan är uppdaterad