Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Naturvård och parker

Hällefors kommuns närhet till naturen är en värdefull tillgång för folkhälsa, trivsel och kommunens attraktionskraft.

Grönytorna inom tätorts­gränsen, såsom parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor förvaltas av Samhällsbyggnad Bergslagen.

Grönytorna intill kommunens fastigheter och kring de kommunala idrotts- och motionsanläggningarna bedrivs i egen regi med anställd personal.

Sidan är uppdaterad