Åtgärder på förskolan för att minska smittspridning av covid-19

Vitt utropstecken med orange bkgrund

Förskolorna i Hällefors kommun har gjort en lång rad med åtgärder för att minimera smittspridning vid rådande pandemi.

 • All tandborstning har utgått.
 • Utökat med aktiviteter utomhus.
 • Hämtningar och lämningar av barn på förskolan sker utomhus, så långt det är möjligt.
 • Ringklockor har satts upp på ytterdörrar.
 • Endast en vårdnadshavare är med vid inskolning av barn.
 • Planering och anpassningar av aktiviteter.
 • Barngrupperna delade i mindre grupper vid inomhusaktiviteter.
 • Så långt det är möjligt sover barnen utomhus.
 • Pedagoger ansvarar för att plattor och datorer rengörs efter användning(gäller gemensamma verktyg).
 • Stängt tempusskärmarna i hallen, pedagogerna ansvarar för att logga in och ut barn på tempus.
 • Alla studiebesök och resor ställs in.
 • Minimerat externa besök.
 • Pedagoger och barn som visar symptom av covid-19, följer vi folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
 • Skärpta rutiner gällande handhygien.
 • Städfrekvensen ökas på utsatta ställen, såsom toaletter, dörrhandtag och trappräcken.
 • Varje dag spritar pedagoger på utsatta ställen, såsom bänkytor handtag mm • Leksaker rengörs mer frekvent.
 • Visst lekmaterial har tagits bort, tex Play do deg.
 • Ingen buffé, utan frukost, lunch och mellanmål serveras av pedagoger
 • Utvecklingssamtal ersätts med skriftliga frågor som skickas hem.
 • Föräldramöten utgår ht-20
 • Sammankomster som tex Lucia utgår
 • Vid varje förskola finns handsprit vid ingångarna (grindarna).
 • Möten, såsom APT mm, sker via Skype.
 • Varje måndag morgon har pedagogiska utvecklingsledare och rektor avstämningsmöte via Skype.
 • Riskanalyser, riskbedömningar med uppföljningar görs fortlöpande med skyddsombud och rektor.

Uppdaterad 11/11 2020 10.33.32