Covid-19: Lägesbild november för omsorgen

Vitt utropstecken med orange bkgrund

Det tidigare besöksförbudet på särskilda boenden för äldre är hävt av regeringen från 1 oktober. Du kan nu besöka en anhörig eller vän som bor på ett boenden i Hällefors kommun. Boka tid för ditt besök genom att kontakta boendet.

När du besöker en person vid ett boende behöver du vara varsam och strikt följa de regler som gäller vid besöket, på det viset ser vi gemensamt till att inte föra in smitta på ett boende. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Regler vid ett besök hos en person på ett särskilt boende

 • Boka tid för ditt besök genom att kontakta personalen på boendet.
 • Det får vara max två personer åt gången som besöker en person.
 • Du kan bli ombedd att komma en annan dag eftersom max två boende får ha besök samma tid.
 • Om du har minsta symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma.
 • En person som har varit sjuk och ska besöka en person vid ett boende ska ha varit symtomfri i 48 timmar.

Regler som gäller under besöket

 • Du som besökare får skyddsutrustning på plats av personalen för att på bästa sätt ge skydd åt den äldre personen som befinner sig i en riskgrupp.
 • Du får också sprita händerna innan besöket.
 • Du och personen som bor på boendet behöver hålla ett avstånd på minst 1,5 meter mellan varandra under besöket.
 • Du får endast vistas i lägenheten där den du besöker bor.
 • Meddela personalen när du vill lämna enheten.

Du har som besökare ett stort eget ansvar över att följa de rekom­mendationer som finns! Vid lokala utbrott kan andra rekom­mendationer komma att gälla.

Matsalen på Björkhaga trygghetsboende

Matsalen på Björkhaga är fortsatt stängd.

Dagliga verksamheterna

 • Har begränsat öppettider.
 • Har begränsat antal besökande.
 • Besök endast enligt överenskommelse.

Vi följer Folkhälsomyndigheten med flera myndigheters rekom­mendationer och de restriktioner som gäller i Örebro län

Uppdaterad 10/11 2020 08.52.07