Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Förskolans och skolans information om coronavirus

Våra grundskolor och förskolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

Skolan vidtar extra åtgärder för att förebygga eventuell smittspridning. Alla barn, elever och personal informeras om vikten av handhygien, instruktioner för handhygien samt åtgärder för att förebygga smittspridning. Särskilt utsatta områden som toaletter, handtag, räcken och bordsytor städas flera gånger per dag. Placeringen i barngrupper och klassrum ses över för att om möjligt öka avståndet mellan elever. Klassrum och avdelningar vädras och i den mån det går sker undervisning och aktiviteter utomhus.

Idrottsundervisningen kommer from tisdag den 17 mars så långt vädret tillåter att hållas utomhus och kontaktsporter undviks. Inga studiebesök, besök utifrån eller resor kommer att tillåtas. Även måltidsverksamheten kommer att anpassas efter rådande situation.

Information till förskola och skola om coronaviruset, hela meddelandet

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se