Fortsätt hålla avstånd – hög allmän smittspridning

Risken för smittspridning av Corona (Covid-19) är fortsatt mycket hög. För att skydda oss själva och andra från smitta måste vi fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd. Tvätta händerna, undvik folksamlingar och håll avstånd till andra människor, även utomhus. Om du känner dig minsta förkyld ska du stanna hemma.

Vi måste alla hålla i och hålla ut och ta ansvar för att minska smittspridning.

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller fortfarande. Resor över landet, trängsel och folksamlingar ska undvikas och alla behöver se till att hålla avstånd, även utomhus.

Folkhälsomyndigheten påminner om att det är olämpligt med större privata bjudningar, även om de hålls i hemmet eller till exempel i en trädgård.

Har du minsta förkylningssymptom ska du avstå sociala kontakter helt. Personer som är i riskgrupper, inklusive personer över 70 år, bör avstå från alla sociala tillställningar oavsett storlek.