Information från grundskolan om corona

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barnskötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Elever med milda symptom kan gå tillbaka till skolan efter negativt testsvar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och ungdomar som har symptom som kan tyda på covid-19 testas i samma omfattning som vuxna. Det gäller barn och ungdomar i

• förskoleklass
• årskurs 1–9
• gymnasieåldern.

Om barnen eller ungdomarna får ett negativt testsvar och deras allmän­tillstånd tillåter det kan de gå tillbaka till skolan. Det kan de göra även om de har kvar milda symptom.

Om en elev inte har testats gäller samma rekommendationer som tidigare för elever med symptom på covid-19.

Tester bokas via 1177, Vårdguiden

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

2020-09-03 Information från grundskolan om corona, hela dokumentet

Uppdaterad 3/9 2020 15.43.18