Information från måltidsverksamheten

Måltidsverksamheten forsätter att ha stängt i elevrestaurangerna även under höstterminen för extern personal och anhöriga.

Restaurangerna inom omsorgen kommer också i fortsättningen vara stängda för externa gäster, personal och anhöriga. Viss variation kan ske mellan de olika boendena hur matsalarna används, beroende på hur verksamheten ser ut.

Denna information gäller tills annat sägs.

Uppdaterad 13/8 2020 10.43.58