Information om undervisningen på gymnasie­skolan från 12 april

rund boll med med bokstaven i

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasie­skolor ska bedriva en kombination av distansundervisning och viss närundervisning som gällde till och med den 1 april har inte förlängts. Det innebär att det inte längre finns någon nationell rekommendation om distansundervisning för gymnasieskolan.

Även om smittspridningen ökar på nationell nivå är Folkhälsomyndighetens sammantagna bedömning att nackdelarna med distansundervisning är betydande och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Fortfarande finns dock möjlighet att använda distansundervisning utifrån den situation som råder lokalt och för att vi ska kunna ha närundervisning är det är mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och stannar hemma vid minsta symptom.

För att så många elever som möjligt ska kunna ha närundervisning har vi försökt att sprida ut eleverna i fler lokaler, vilket innebär att även Folkets Hus lokaler kommer att användas till undervisning för några klasser.

Alla klasser kommer att från måndag den 12 april att få ett nytt schema med nya salar och en del elever kommer även att få nya lunchtider. Grunden för schemat är detsamma som tidigare, men lektionssalar har ändrats för att hålla isär grupper så att inte för många elever blandas med varandra.

Även lunchtiderna är uppdelade så att eleverna äter vid olika tider. Gymnasie­eleverna använder en annan ingång än grundskolan och sitter i egna rum, vilket gör att gymnasieeleverna inte blandas med grundskolans elever i matsalen.

Vissa lektioner är fortfarande på distans och det beror på att vi vid de tillfällena ser en risk för trängsel eller att vi vill undvika att elever från många klasser blandas när de läser en specifik kurs tillsammans.

Alla idrottslektioner är förlagda utomhus.

Skolans cafeteria är stängd för att förhindra att grupper blandas och många sittplatser i korridorer har tagits bort för att förhindra trängsel.

De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande. Om du får symtom, även lindriga, ska du undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid‐19. Att ta ett prov är kostnadsfritt. Om du har tagit prov får du gärna meddela din mentor resultatet för att vi ska kunna ta genomtänkta beslut när det gäller att förhindra smittspridningen.

Uppdaterad 8/4 2021 06.51.52