Kommunens ansvar och regionens ansvar kring vaccination mot covid-19

rund boll med med bokstaven i

Vi får just nu många frågor rörande vaccination. Vi vill förtydliga att kommunen ansvarar för att vaccinera de som har hemtjänst eller som bor på något av våra vård- och omsorgsboenden. Region Örebro län ansvarar för all övrig vaccination.

På grund av bristande tillgång på vaccin har det tidvis varit svårt att boka tider. Nu har regionen lagt ut information när de förväntar leveranser av vaccin och även när olika grupper kan förväntas kunna boka tid.

Vaccination mot covid-19, Region Örebro län

Uppdaterad