Lokala stöd till företagen med anledning av covid-19

En rad lokala insatser görs för att stötta företagen genom den ansträngda period som corona­viruset orsakat.

De insatser som görs är:

Uppskov för avgifter

Senareläggning av årsavgifter för miljötillsyn, serveringstillstånd, livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Utöver det kommer näringslivets ärenden för att hantera den uppkomna situationen prioriteras. Det gäller exempelvis för tidsbegränsade bygglov för hantering av ökade lagervolymer.

Utförande av tillsyn

Företagare kan be om förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, dessa kommer att tillmötesgås i möjligaste mån och en riskbedömning sker från fall till fall. I verksamheter med hög smittspridningsrisk, till exempel äldreboenden, görs planerade inspektioner digitalt.

Inspektörer kommer ta hänsyn till att bemanningen i vissa verksamheter är ansträngd och anpassar tillsynen utifrån det.

Uppskov för VA- och avfallsavgifter

Företag kan ansöka om att göra en individuell avbetalningsplan av fakturor för vatten och avlopp samt sophämtning.

En gemensam lokal satsning

Hällefors kommun, Samhällsbyggnads­förbundet och Samhällsbyggnads­förvaltningen Bergslagen står bakom ovanstånde insatser. Företag som är i behov av ovanstående insatser uppmanas kontakta Servicecenter på Samhällsbyggnad Bergslagen.


Samhällsbyggnad Bergslagen

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen

Text

Uppdaterad 16/3 2021 09.43.43