Möjlighet till kombination av distans- och närundervisning på Pihlskolan

rund boll med med bokstaven i

Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat att gymnasie­skolor delvis stänger och övergår till fjärr eller distans­­undervisning från och med den 7 december 2020 till och med den 24 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att förlänga denna rekommendation till och med den 1 april 2021, men med vissa justeringar.

Undantag från rekommendationen görs fortfarande för

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
  • elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda falletbedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
  • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Möjlighet till viss närundervisning, alltså undervisning på plats på skolan, öppnas upp och graden av när och distansundervisning avgörs utifrån smittspridnings­läget. Dialoger förs med det regionala smittskyddet och riskbedömningar görs kontinuerligt.

Undervisningen i gymnasieskolan ska alltså bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning från den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Skolan kommer att se över vid vilka tillfällen närundervisning kan ges och återkomma med information till berörda elever.

Ordinarie schema gäller. Undervisande lärare kontaktar sina elever via mail/Classroom för att informera på vilken länk ni ska ses eller om ni ska vara på plats.

Uppdaterad 22/1 2021 07.15.47