Nuläget kring covid-19

Hällefors kommuns verksamheter samarbetar för att följa utvecklingen runt coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19. Kommunens verksam­heter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

Hällefors kommun har inga konstaterade fall i verksamheterna. Coronapandemin är inte över och det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tänk på att stanna hemma när du är sjuk, hålla avstånd, undvika trängsel och följa allmänna hygienrutiner.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Du som är vuxen och bor med någon som har covid-19 kan bli rekommenderad att stanna hemma i sju dagar även om du inte har symtom.

Hällefors kommun vill därför påminna om vikten av att följa myndigheters råd kring Covid -19 samt att det är viktigt att vi håller i och håller ut.