Provtagning av covid-19 vid symtom

Information till länets företag om provtagning för covid-19. Just nu ser vi en ökad smittspridning av covid-19 i Örebro län. För att minska smittspridningen är provtagning och smittspårning centralt.

Testningskapaciteten i länet är god, och för att bibehålla kapaciteten är det är viktigt att endast de som har symtom provtar sig.

Om en person på en arbetsplats testar positivt för covid-19 är det smittskyddet i länet som avgör om en bredare testning av personal ska genomföras. Arbetsgivaren ska inte initiera detta på egen hand.

Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen.

1177:s sida om covid-19 med information om testning

För frågor kontakta Region Örebro län, Smittskydd på 019-602 11 30.