Så blir studentfirandet i Hällefors

Under rådande pandemi har skolans studentfirande i Hällefors anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de önskemål som framförts av studentkommittén på Pihlskolan.

Firandet inleds med en traditionell studentlunch, men i år kommer man att hålla till i Krokbornsparken för att man ska kunna hålla rekommenderat avstånd under lunchen.

Efter studentlunchen blir det ett utspring från rotundan med traditionell studentsång och ballongsläpp, men med enbart lärarna som publik. Utspringet kommer att livestreamas så att alla som vill se det kan göra det oavsett vilken plats man befinner sig på.

Klasserna kommer var för sig att springa ut i varsin utgång vid olika tider. Utanför grindarna får ett begränsat antal släkt och vänner vänta och stå utspritt. Varje student får ha med sig max fyra personer i en bil till parkeringen vid Krokborn för att det inte ska bli någon folksamling.

Det är mycket viktigt att alla, studenter, släkt och vänner tar sitt ansvar och följer de regler som bestämts.

Lastbilsflak får inte förekomma.

Folkhälsomyndigheten avråder också från större privata bjudningar i hemmet.
Alla som har lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk eller andra symtom som feber, hosta och svårigheter att andas ska vara hemma och symtomfria i två dagar innan man träffar andra. Det gäller naturligtvis även vid studentfirandet.