Tillfälliga åtgärder på Pihlskolan på grund av covid-19

Vitt utropstecken med orange bkgrund

Utifrån de skärpta direktiv som regeringen och Folkhälso­myndigheten har gått ur med i samband med den ökade smitt­spridningen, kommer undervisningen på Pihlskolan i första hand genomföras på distans till och med den 22 december. Elever kommer att få vara på plats på skolan till exempel vid prov, för att genomföra praktiska moment samt vid särskilt stöd. Elever som har svårt att arbeta hemifrån av olika anledningar, är välkomna att
kontakta sin mentor för överenskommelse om arbete på plats på skolan. Bokade besök hos elevhälsan kommer också att genomföras på skolan.

Ordinarie schema gäller

Undervisande lärare kontaktar sina elever via mail/Classroom för att informera på vilken länk ni ska ses eller om ni ska vara på plats.

Lunch

Ingen lunch kommer att serveras i matsalen, men elever på gymnasiet kommer att kunna boka en lunchlåda och hämta den i fönstret mot Klockarvägen. Det gäller även om man har lektioner på plats, men då finns möjlighet att sitta på skolan och äta sin matlåda. Information och bokning finns på internwebben:
https://sites.google.com/pihlskolan.hellefors.se/internwebb/gymnasieelev/lunchl%C3%A5da

God handhygien och hålla avstånd

De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande. Om du får symtom, även lindriga, ska du undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid-19. Att ta ett prov är kostnadsfritt. Om du har tagit prov får du gärna meddela din mentor resultatet för att vi ska kunna ta genomtänkta beslut när det gäller att förhindra smittspridningen.

Stanna hemma när du är sjuk

Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

Om du får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet,
skolan, andra aktiviteter eller börja träffa kompisar på fritiden.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för boka provtagning för covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att man har covid-19 kan återgång till arbete, skola och annan verksamhet ske om man tillfrisknat och minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmän­tillstånd. Detta gäller även om man har kvar enstaka lindriga restsymtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om man har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om du testats negativ för covid-19

Om testet visar att man inte har covid-19 kan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet ske när man är frisk och allmäntillståndet tillåter.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till arbete, skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till arbete, skola eller annan verksamhet kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta
gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Mer information

På Folkhälsomyndighetens sida finns mer information om hur du skyddar dig själv och andra för att förhindra smittspridningen. Där finns även informationen på olika språk.

folkmyndigheten.se