Tillfällig pandemilag för covid-19 har trätt i kraft

rund boll med med bokstaven i

Regeringen har beslutat om en ny tillfällig pandemilag som gäller från söndag 10 januari. Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till sista september 2021, är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt.

Pandemilagen handlar om åtgärder som hindrar smittspridningen, exempelvis begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

Verksamheter som omfattas av lagen är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • platser för privata sammankomster
  • beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall.

Regeringens information om den nya tillfälliga pandemilagen

Folkhälsomyndighetens information: Butiker, gym och köpcentrum måste begränsa antalet besökare

Uppdaterad