Vaccination mot covid-19 är påbörjat

rund boll med med bokstaven i

30 december påbörjades vaccination mot covid-19 i Hällefors kommun. Först ut var de boende på kommunens särskilda boenden. Det planeras att påbörjas vaccinering för de som har hemsjukvård under vecka 1. När det blir aktuellt med vaccinationer har kommunen en säker plan för kontakt och personalidentifiering. 

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Region Örebro läns hemsida