Ytterligare åtgärder från 24 december för att bromsa smitta av covid-19

Orange sverigekarta och blå virussymbol

Folkhälsomyndigheten skärper restriktionerna från 24 december fram till 24 januari för att bromsa smitta av covid-19.

  • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
  • Alkoholförsäljning får inte ske efter klockan 20.
  • Max antal personer som besöker exempelvis köpcentrum, större butiker, och gym begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
  • Alla fysiska butiker uppmanas att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
  • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.
  • All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig bör stängas omedelbart. Det gäller till exempel badhus, idrottshallar, bibliotek och museer.
  • Gymnasieskolor ska undervisa på distans till och med den 24 januari. Gymnasiesär­skolan är undantagen.
  • Från 7 januari rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken vid tider då det är svårt att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens ytterligare åtgärder

Detta gäller för inresande från Storbritannien

Folkhälsomyndigheten uppmanar inresande att efter ankomst till Sverige stanna hemma minst sju dagar och undvika kontakt med andra så långt det går. Det är särskilt viktigt att personal inom vård och omsorg följer uppmaningen och att deras arbetsgivare stöttar detta. Uppmaningen gäller alla inresande som har vistats i Storbritannien räknat från den 12 december.

Inresande från Storbritannien uppmanas också att testa sig så snart de kan efter ankomst till Sverige samt att ta ytterligare ett test fem dagar efter ankomsten. Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar, även barn bör stanna hemma från skolan och förskolan.

Inresande från Storbritannien uppmanas stanna hemma, avhålla sig från sociala kontakter och att testa sig

Regeringens webbplats med information om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien och Danmark.

UD återinför avrådan från resor till Storbritannien