Beslutsunderlaget kring simhallen i Hällefors

Interiör badhus

Detta är det material som ingick i beslutsunderlaget kring simhallen till senaste kommunstyrelsen som var 10 november i år. Vid tidigare politiska möten har även annan information förekommit.

Uppdaterad 20/11 2020 13.11.05