Hällefors kommun välkomnar universitetstyrelsens beslut gällande det fortsatta arbetet runt Restauranghögskolan i Grythyttan

Måltidens hus

Örebro universitets styrelse beslutar om fortsatt utvecklingsarbete av Restaurang- och hotellhögskolan. Styrelsen vill bredda och fördjupa beslutsunderlaget och dra nytta av det stora engagemang som många har visat.

– Hällefors kommun är mycket glada åt att styrelsen fattat detta beslut, säger Annalena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande i Hällefors kommun.

I det yttrande* som kommunen gjort till universitetets styrelse gällande just restaurang­högskolans lokalisering har kommunen ett antal konkreta förslag på hur de i samverkan med universitetet kan utveckla verksamheten i Grythyttan.

– Vi uppskattar att både styrelsen och rektor lyssnat på våra argument och att Hällefors kommun nu får möjligheten att vara delaktig i utvecklingsprojektet tillsammans med alla aktörer som kan bidra till en akademisk och stimulerande utbildningsmiljö av riksintresse.

– Vi står för vårt ord! Vi vill se en stabil och långsiktig utveckling av Restauranghögskolan i Grythyttan, så nu är det bara att kavla upp ärmarna igen och börja jobba på att hitta hållbara lösningar tillsammans!

* Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet – en analys av lokaliserings­alternativen - Hällefors kommuns yttrande med reflektioner, erbjudande och förslag på vidare insatser skickades till universitetsstyrelsen den 21 augusti 2020 genom Annalena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande i Hällefors kommun.

Uppdaterad