Länsstyrelsen avråder från att elda utomhus

eld

När länsstyrelsen bedömer brandrisken tittar de på markfuktighet och spridningsrisk och just nu är förhållandena sådana i Örebro län att det inte är aktuellt med ett eldningsförbud. Om länsstyrelsen fattar beslut om eldnings­förbud informeras detta tydligt på webbplatsen och i sociala medier.

Håll koll på brandrisken, Länsstyrelsen Örebro län