Utredning påbörjad med anledning av översvämningar i Grythyttan

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har tillsammans med Hällefors kommun startat en utredning efter sommarens över­svämningar i Grythyttan för att kontrollera att ledningsnätets flödeskapacitet är korrekt.

Åska

Det som utreds är vägarnas lutning, diken, ledningsnätets status, eventuella felkopplingar på fastigheter och det kommunala nätet samt nödutlopp(Bräddar). Utredningen kommer även att mäta in källargolvshöjder i de drabbade fastigheterna och den kommer att pågå under hösten och vintern.

Materialet i utredningsarbetet kommer ligga till grund för en kort och långsiktig planering för att minska risken för liknande situationer.

Det som ligger till grund för utredningen är att lördagen den 10 juli drabbades Grythyttan hårt av extremt skyfallet och flera gator svämmande över. Liknande situation uppstod igen söndagen den 8 augusti, med källaröversvämningar hos flera invånare som följd. Samhällsbyggnad Bergslagen tillsammans med räddningstjänst ringdes ut vid båda tillfällena för att hantera vattenmassorna.

Har du frågor eller funderingar kontakta servicecenter på Samhällsbyggnad Bergslagen telefonnummer 0587-55 00 40.

Läs mer om vad du som fastighetsägare kan göra i förebyggande syfte och när olyckan är framme

Uppdaterad