Vilka kommunala bidrag kan en förening få?

Hällefors kommun ger ekonomiskt stöd till föreningar. Dessa kommunala bidrag kan föreningar söka: bidrag till aktiviteter, bidrag till offentligt arrange­­mang, bidrag till mindre investeringar och bidrag till all­männa samlings­lokaler.

Uppdaterad 3/5 2021 06.30.02