Samråd för upphävande av delar av detaljplanerna 18-HÄL-479 och 18-GRY-572

Samhällsbyggnad Bergslagen

Samråd pågår mellan 10 september och 1 oktober 2020.

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter eller synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång- och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan - Hällefors.

Se samrådshandlingarna

Uppdaterad 10/9 2020 15.30.07

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se