Samråd om förslag till avfallsplan

Förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun. Förslaget med bilagor, inklusive MKB, finns under 7 juli–20 aug tillgängligt på kommunernas webbplatser.

Samhällsbyggnad Bergslagen

Eventuella invändningar/synpunkter mot förslaget ska insändas skriftligen till Forbund@sbbergslagen.se och vara Samhällsbyggnadsförbundet tillhanda senast 27 augusti 2021.

Kungörelse om utställning av förslag till avfallsplan för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun

Uppdaterad