Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Offentliga lokaler

En offentlig lokal har många människor tillträde till. Exempel är skolor, förskolor, lokaler för vård, idrottsanläggningar och badanläggningar. Tillgänglighet i offentliga lokaler Det finns regler för hur tillgängligheten ska hanteras i offentliga miljöer. Generellt gäller att enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning ska tas bort i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Miljö i offentliga lokaler En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha en bra inomhusmiljö och regler som gäller för hygien och miljö. Det kontrolleras genom tillsyn. Vid tillsynsbesöket gör nämnden stickprov för att se om rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns. Om det finns brister i rutiner eller om verksamheten inte lever upp till de krav och regler som gäller ska bristerna åtgärdas. Anmälan av verksamhet i lokal Vissa lokaler ska anmälas till Samhällsbyggnad Bergslagen innan verksamhet startas. Det gäller till exempel: Lokaler för utbildning – skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Lokaler för hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta – tatuering, piercing, akupunktur och fotvård med stickande eller skärande verksamhet. Lokaler för bassängbad, även floating och badtunnor som inte är för privat bruk. Solarium.

Senast uppdaterad