Omsorg och stöd

Målsättningen är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande inom alla områden inom omsorgens verksamheter. Ibland kan vi behöva extra hjälp och stöd, tillfälligt eller för längre tid, för att bibehålla ett liv med livskvalitet.

Äldre med personal vandrar i Krokbornsparken

Aktivitetsdag i Krokbornsparken


  • ABC – alla barn i centrum


    Platser kvar till ABC- föräldragrupper, för dig med barn i åldern 3–12 år. Första föräldraträffen blir tisdage...

  • Hällefors tillsammans


    Hällefors tillsammans är ett projekt under 2021 för att stärka samarbetet mellan offentlig sektor och civilsam...

Kontakt

Daniel Åhnberg, socialchef
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Sidan är uppdaterad