Äldre

I Hällefors kommun ska äldre kunna leva ett bra och meningsfullt liv i trygghet. Kommunen erbjuder många olika former av stöd och service för dig som är äldre.

  1. Äldreguiden – Jämför särskilda boenden och hemtjänst
  2. Öppna jämförelser
  3. Jämföraren Kolada
  4. Kvalitet i verksamheten
  5. Äldreplan

Kontakt

Päivi Saxin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: paivi.saxin@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Sörgården Telefon: 0591-644 05
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Bodil Lagergren, tf enhetschef Helheten, Bergslagsvägen Telefon: 0591-643 50
E-post: bodil.lagergren@hellefors.se

Malin Olsson, enhetschef Nya Björkhaga Telefon: 0591-644 13
E-post: malin.olsson@hellefors.se

Eva Palm, enhetschef Fyrklövern nedre Telefon: 0591-644 71
E-post: eva.palm@hellefors.se

Marie-Louise Andersson, enhetschef Fyrklövern övre Telefon: 0591-644 73
E-post: Marie-Louise.Andersson@hellefors.se