Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Avgifter äldreomsorg

Avgifter, taxor och ersättningar inom äldreomsorgen. Utförlig information om hur avgifter beräknas hittar du i dokumenten nedanför.

Hemtjänst/Nattpatrull/Anhörigvård

Timtaxa

327 kronor per timme

Högsta avgift

2089 kronor per månad

Trygghetslarm

315 kronor per månad

Matservice i egen bostad

61,50 kronor per portion

Kvällsmat trygghetsboende

27,50 kronor per portion

Omvårdnad vid särskilt boende

2089 kronor per månad

Kostavgift i särskilt boende

3 176 kronor per månad

Korttidsboende/växelvård

120 kronor per dygn
Kostavgift tillkommer 103 kronor per dygn

Kommunal hälso-och sjukvård

Timtaxa

327 kronor per timme

Högsta avgift

2089 kronor per månad

Dagcentralen Linden

71,50 kronor per gång

Dagrehabilitering

52 kronor hel dag
26 kronor halv dag
Kost 71,50 kronor hel dag

Hemrehabilitering

327 kronor per timme

Försäkringsfall

327 kr

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anvisning hur avgifter ska beräknas inom äldre- och handikappomsorg 2019.pdf 362.2 kB 2019-10-01 15.54
Avgiftsblad för äldre- och handikappomsorg 2019.pdf 37.4 kB 2019-03-15 10.11
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inkomstblankett för beräkning av hemtjänst- och omvårdnadsavgift.pdf 269.1 kB 2019-08-16 08.47

Kontakt

Astrid Berglund, tf. enhetschef Grythyttans hemtjänt Telefon: 0591-644 05
E-post: astrid.berglund@hellefors.se

Raija Sundin, enhetschef Gamla Björkhaga Telefon: 0591-644 10
E-post: raija.sundin@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se