Boenden, särskilda

Här presenterar vi kommunens äldreboenden och boenden för personer med funktions­nedsättning. Du får även information om hur du gör för att öppna ditt hem för att ta emot barn och ungdomar under kortare eller längre perioder.

Boenden för äldre

 1. Seniorboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 2. Trygghetsboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 3. Vård- och omsorgsboende
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20 (växel)
 4. Avlastning- och korttidsboende
  Biståndshandläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-643 20 (växel)

Boenden för dig med funktionsnedsättning

 1. Gruppboende enligt LSS
  LSS-handläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-644 24 och 0591-642 32
 2. Korttidsboende enligt LSS
  LSS-handläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-644 24 och 0591-642 32
 3. Trygghetsboende
  Hällefors Bostads AB Telefon: 0591-643 70
 4. Vård- och omsorgsboende
  LSS-handläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-644 24 och 0591-642 32

Boende för personer med psykisk ohälsa

 1. Hemstöd
  LSS-handläggare Telefon: måndag–fredag klockan 08.30–09.30, 0591-644 24 och 0591-642 32

Boende för barn och ungdomar

 1. Familjehem och kontaktfamilj
  Individ och familj (IFO) Telefon: 0591-643 20 (växel)