Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Stöd för anhöriga

Hällefors kommun erbjuder stöd till dig som är anhörig och stödjer eller vårdar en närstående. En anhörig kan vara syskon, barn förälder, sambo, make/maka, vän eller granne som hjälper och stödjer/vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende.

Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig.

Har du behov av stöd kan vi erbjuda:

  • Enskilda samtal med en anhörigstödjare. Vi har tystnadsplikt.
  • Anhörigträffar - Träffa andra anhöriga i liknande situation (om önskemål finns).
  • Information och råd.
  • Avlösning i hemmet om du behöver egen fri tid, vilken är en biståndsbedömd insats som söks hos Biståndsenheten.

Relaterade länkar

Kontakt

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL/MAR Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Anhörigstödjare dagomsorg Linden

Telefon: 0591-642 85
Träffas säkrast måndag–fredag klockan 08.00–14.00

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se