Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Uppsökande verksamhet

Under 2010 fick personer bosatta i Hällefors kommun som var 80 år och äldre, och inte hade någon hjälp sedan tidigare, erbjudande om hembesök av kommunens omsorg.

På hembesöken informerades det om vilka tjänster och insatser som fanns i kommunen. 

I dagsläget är den uppsökande verksamheten vilande.


Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se