Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Gruppboende LSS

Gruppboende Svalan och Källan

Du som har en funktionsnedsättning och inte klarar ett eget boende, men ändå önskar att skapa dig ett eget hem, kan ansöka om bostad i en gruppbostad enligt LSS. Bostaden består av egna lägenheter samt tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. I grupp­bostaden finns personal dygnet runt. Omfattningen av personal varierar utifrån de boendes behov.

Du erbjuds goda levnadsvillkor i gemenskap med andra. Vi strävar efter att du ska känna trygghet, bli bra bemött och känna delaktighet i alla situationer.

Bostaden är utformad så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det innebär att du bor i en egen lägenhet.

  • Bostaden är ditt privata och permanenta hem.
  • Tillgång finns till gemensamma utrymmen som ger möjligheter till samvaro.
  • Omvårdnad ges utifrån dina behov med syftet att du skall ha goda levnadsvillkor.
  • Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Gruppboenden

Källan

Postadress Hällefors kommun, Källan, 712 83 Hällefors
Besöksadress Källvägen 8 (bv)
Telefon: 0591-644 17

Svalan

Postadress Hällefors kommun, Svalan, 712 83 Hällefors
Besöksadress Källvägen 8 (1v)
Telefon: 0591-644 19

Mogrensväg 1

Postadress Hällefors kommun, Mogrensväg 1, 712 83 Hällefors
Besöksadress Mogrensvägen 1
Telefon: 0591-644 21

Karlavagnen

Postadress Hällefors kommun, Karlavagnen, 712 83 Hällefors
Besöksadress Klockarvägen 42
Telefon: 0591-644 16

Blanketter

Kontakt

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se