Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Dödsbo­anmälan

Dödsbo­anmälan görs av individ- och familjeomsorgsenheten (IFO) och kan ersätta en bouppteckning.

När någon avlidit ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av IFO och överlämnas till Skatteverket för registrering. Den bör göras inom två månader från dödsfallet.

Förutsättningar för dödsboanmälan

Dödsboanmälan får göras om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet. Den avlidne ska vid dödsfallet vara folkbokförd i kommunen. Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Tillgångarna ska vara orörda innan IFO beslutar om dödsboanmälan kan göras. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand bekosta begravningen.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, dödsbohandläggare Telefon: 0591-643 20

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se