Mottagnings­teamet

470 px bred bild

Mottagnings­teamets uppgift är att vägleda personer, med behov av samordnad rehabilitering, så att de når egen försörjning.

Mottagningsteamet riktar sig till dig som:

  1. är mellan 16 och 64 år.
  2. bor i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs eller Nora kommun.
  3. behöver stöd från flera myndigheter för att kunna ta nästa bästa steg på väg mot egen försörjning.

I Mottagningsteamet arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Region Örebro Län samt kommunerna tillsammans.

När du träffar Mottagningsteamet kommer de att göra en kartläggning av din aktuella situation för att kunna lotsa dig vidare till rätt insats vid rätt tidpunkt, så att du på sikt ska kunna försörja dig själv.

Målet är att Mottagningsteamet ska innebära en förenkling för dig, då du slipper vända dig till flera olika myndigheter för att få stöd.

Du själv eller en anhörig kan ta kontakt med Mottagningsteamet.

Du kan också be din handläggare på kommunen, Arbets­förmedlingen, Försäkringskassan eller din vårdkontakt att ta kontakt med oss.

Kontakt

mottagningsteamet@sofint.se Telefon: 070-413 40 96

Sidan är uppdaterad 27/4 2021 07.45.05