Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Familj, barn och ungdom

På barn- och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot familjer, samt barn och ungdomar i åldern 0–20 år. Vårt arbete sträcker sig över förebyggande arbete, familjestöd i olika former, myndighetsutövning med utredningar och familjerättsligt arbete.

Om du har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar är du välkommen att vända dig till barn- och familjegruppen med funderingar kring dina barn, oro för andras barn, separationer med mera. Detta gäller allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla som arbetar inom individ- och familj har tystnadsplikt. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke.

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen och är till för att skydda din personliga integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen

Kontakt

Kontorstid

Individ- och familjeomsorgen reception Telefon: 0591-643 20
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Telefontid handläggare IFO försörjningsstöd: vardagar 08.30-09.30
Telefontid biståndshandläggare: vardagar 08.30-09.30
Telefontid handläggare IFO barn och unga: vardagar 10.00–11.00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Daniel Åhnberg, områdeschef IFO/LSS Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Annica Sundin, enhetschef barn- och biståndsenheten Telefon: 0591-643 42
E-post: annica.sundin@hellefors.se

Karim Konjhodzic, enhetschef vuxenenheten Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få prata med socialjouren för Hällefors kommun.

Måndag–torsdag klockan 17.00–23.00
Fredag klockan 17.00–00.30
Lördag klockan 15.00–00.30
Söndag klockan 15.00–23.00

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se