Familj, barn och ungdom

På barn- och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot familjer, samt barn och ungdomar i åldern 0–20 år. Vårt arbete sträcker sig över förebyggande arbete, familjestöd i olika former, myndighets­utövning med utredningar och familjerättsligt arbete.

Om du har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar är du välkommen att vända dig till barn- och familjegruppen med funderingar kring dina barn, oro för andras barn, separationer med mera. Detta gäller allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och drogproblem.

Alla som arbetar inom individ- och familj har tystnadsplikt. Det innebär att du inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan myndighet eller närstående utan ditt samtycke.

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen och är till för att skydda din personliga integritet.

Offentlighets- och sekretesslagen

Relaterade dokument

Kontakt

Kontorstid

Individ- och familjeomsorgen
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Öppettider reception vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Daniel Åhnberg, enhetschef barn och unga, vuxen, missbruk, institutionsplaceringar, kontaktperson och kontaktfamilj
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Karim Konjhodzic, enhetschef ekonomiskt bistånd, AME, integration
Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få prata med socialjouren för Hällefors kommun.

Måndag–torsdag klockan 17.00–23.00
Fredag klockan 17.00–00.30
Lördag klockan 15.00–00.30
Söndag klockan 15.00–23.00

Sidan är uppdaterad 4/9 2020 11.23.40