Barn och internet

surfalugnt.se

Vad gör de unga på internet egentligen? Vad är  till exempel Pokémon Go?

Surfa lugnt

På Surfa Lugnts webbplats hittar du råd och tips om ungas nätvanor och länkar till forskning kring unga och internet. Föräldrar och andra vuxna har möjligheten att få mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

SurfaLugnt.se

Statens Medieråd

Medierådet följer medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprider information och ger vägledning om barns och ungas mediesituation.

Statensmedierad.se