Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Familje­verksamheter

Hällefors kommun ska vara en bra plats för familjer att bo i och vi arbetar för att familjer, barn och ungdomar ska må bra här. För att uppnå det finns fler verksamheter som kan erbjuda råd, stöd och hjälp.

Under hösten 2022 öppnas en familjecentralsverksamhet i Hällefors. En mötesplats för föräldrar med barn, som har möjlighet att leka och umgås med sitt barn tillsammans med andra föräldrar och deras barn.

För mer information kontakta: Anna Thron Bratt, förskollärare och samordnare 070-660 48 18

Familjesamverkansteamet i norra Örebro län har till uppgift att vara ett neutralt samverkansstöd i ärenden där det finns ett behov av omfattande samverkan kring en familj.

Teamet har en bred tvärprofessionell kompetens och består av tre samordnare med bakgrund som psykolog, socionom och sjuksköterska. Teametes roll är att samordna och leda samverkansmöten för att dela information, diskutera möjligheter och för att planera vidare för att familjen ska få ett sammanhållet. All medverkan är frivillig och bygger på samtycke.

Vill du kontakta teamet går det bra att ringa.

Marta Bjurström, samordnare/teamledare
Telefon: 073-679 09 54

Familjesamverkansteamets folder Pdf, 346.7 kB.

Information om Familjesamverkansteamet på Region Örebros webbplats

ABC, Alla Barn i Centrum, består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och är för alla föräldrar till barn 3–12 år. Varje möte tar cirka två och en halv timme.

ABC, mer information Pdf, 625.6 kB.

Gruppledare

Anneli Högberg
anneli.hogberg@hellefors.se
Telefon: 070-453 66 42

Anna Thron Bratt
anna.thron-bratt@skola.hellefors.se
Telefon: 073-660 48 18

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30

Sidan är uppdaterad