Familje­verksamheter

I Hällefors kommun samverkar kommunens förskola, skola, individ- och familjeomsorg, Region Örebro läns primärvård och familjerådgivning, Svenska kyrkan och ideella organisationer i olika grupperingar för att på olika sätt stötta familjer.

ABC – gruppträffar om föräldrastöd

ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring varsitt tema och är för alla föräldrar till barn 3–12 år. Hela programmet pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timme.

Start gruppträff tisdag 21 april 2020 klockan 17.30 på Galaxen Klockarvägen 44 A i Hällefors.

För mer information och anmälan

Anneli högberg anneli.hogberg@hellefors.se 070-453 66 42

Vintergatan – grupper för barn med krångel i familjen

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om det inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i Hällefors församling erbjuder många olika verksamheter för föräldrar, barn och ungdomar. Det finns bland annat Öppen verksamhet (0–5 år), spädbarnsmassage och familjemålning.

Region Örebro län

Du är alltid välkommen att vända dig till BVC eller MVC med frågor om ditt barns hälsa eller om du som förälder har frågor eller funderingar.

Barnavårdscentralen, BVC

Telefon: 0591-685 35, 685 61
Telefontider: Vardagar klockan 08.30–09.00

Barnmorskemottagning

Telefon: 0591-685 05
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–09.30

Familjerådgivningen

Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan du vända dig till Familjerådgivningen.

Telefon: 019-602 74 64
Telefontider: Vardagar 08.15–16.30