Öppna jämförelser, kvalitet IFO

Öppna jämförelser IFO

Länkad data med nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen.