Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Stöd till hot- och våldsutsatta

Det finns många olika möjligheter till hjälp, råd och stöd att få i Hällefors kommun för både barn och vuxna som är utsatta för hot och våld.

Våld i nära relationer

Våld i nära relation är att bli illa behandlad av någon närstående, till exempel en partner, släktingar, föräldrar eller någon annan familjemedlem.

Det kan handla om att känna sig rädd, hotad och kontrollerad eller att bli slagen, kränkt och tvingad till olika sexuella handlingar.

I en akut situation ska du alltid ringa 112.

Viktiga telefonnummer

  • Bris, barnens hjälptelefon: 116 111.
  • Brottsofferjouren, telefon: 0586-576 49.
  • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50.
  • Kvinnohuset/Kvinnojouren Karlskoga: 0586-395 00, 070-7733 880.
  • Polisen, telefon: 114 14.
  • Terrafem-flerspråkig jourtelefon, telefon: 020-52 10 10.
  • Örebro läns mansmottagning, telefon: 076-0140 534.

Ytterligare information

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen reception Telefon: 0591-643 20
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Telefontid handläggare IFO försörjningsstöd: vardagar 08.30-09.30
Telefontid biståndshandläggare: vardagar 08.30-09.30
Telefontid handläggare IFO barn och unga: vardagar 10.00–11.00

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se