Kvinnofrid

Till dig kvinna eller tjej i Hällefors kommun, som lever i en relation där du ibland känner dig isolerad och kränkt, du någon gång blivit hotad eller slagen. Bara du kan förändra din situation, men du behöver inte stå ensam!

Inom socialtjänsten arbetar socialsekreterare med kunskap om kvinnomisshandel, som kan ge råd och stöd vid din kontakt med polis, sjukvård, advokat etcetera.

Vid behov kan socialtjänsten ordna skyddat boende för dig och dina barn samt bistå med hjälp i form av barnbidrag. Socialtjänsten kan även hänvisa dig vidare till andra hjälpande myndigheter.

Berätta för någon vad du utsätts för! När tystnaden bryts öppnas dörren till hjälp.

Du kan få hjälp på akutmottagningarna i Lindesberg och Karlskoga.

Du kan även vända dig till närmaste vårdcentral. Du blir undersökt av läkare som också dokumenterar dina skador.

Även om du inte vill göra en anmälan nu, så finns det där den dag du är beredd att gå vidare. Polis eller åklagare kan senare begära rättsintyg om polisanmälan görs. Personalen är beredd att förmedla den hjälp du senare kan behöva och du får kontakt med en kurator.

Kom ihåg att du inte kan ändra på honom, du kan bara ändra på din egen situation. n och nationalitet.

Brott mot kvinnor och barn är prioriterade brott.

Du kan dygnet runt komma i kontakt med polisen för att anmäla brott. I ett akut läge får du omedelbar hjälp.

Det kan till exempel röra sig om transport till läkare, kvinnohus eller att få kontakt med socialtjänsten. I samband med anmälan eller senare under förundersökningen kommer du att informeras om reglerna för besöksförbud och möjlighet till målsägandebiträde.

Kom ihåg att det alltid är kriminellt att slå eller att hota någon.

Att bli ett offer för ett brott är för de allra flesta en både skrämmande och kränkande upplevelse. Känslan av otrygghet blir ofta mycket stark och kan i vissa fall leda till en personlig kris.

Då betyder det oerhört mycket att få en medmänniska att tala med, någon som har förståelse för den drabbades situation, som kan visa omtanke och inte minst hjälpa till med det praktiska. Det är då brottofferjouren (BOJ) behövs.

Så snart du meddelar att du vill ha stöd så kontaktas du av någon från BOJ. Vi som arbetar på BOJ har tysthetslöfte! Du kan få hjälp med samtal och stöd för att orka gå vidare. Vi kan även hänvisa dig rätt när du behöver annat stöd, till exempel av juridisk, social, ekonomisk, psykologisk eller medicinsk art. Du kan också få stöd och information inför eventuell rättegång. Du avgör själv hur mycket och hur länge du behöver vår hjälp.

Du är inte ensam! Många kvinnor är i dag utsatta för våld i hemmet oavsett ålder, yrke, samhällsklass, religion och nationalitet.

orebrolan.boj.se/kontaktuppgifter

Kontakt

Kontorstid

Individ- och familjeomsorgen
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Öppettider reception vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få prata med socialjouren för Hällefors kommun.

Måndag–torsdag klockan 17.00–23.00
Fredag klockan 17.00–00.30
Lördag klockan 15.00–00.30
Söndag klockan 15.00–23.00

Sidan är uppdaterad