Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Vigsel

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ om ni inte vill gifta er i kyrkan. För att få gifta sig borgerligt krävs hindersprövning och intyg om vigsel som lämnas ut av skatte­myndigheten. Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Att gifta sig borgerligt är kostnadsfritt.

Utländska medborgare

De par som är utländska medborgare och avser att gifta sig i Sverige bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Ytterligare information om hindersprövning

Skattemyndigheten i Lindesberg telefon 0581-64 55 50 eller Skatteverkets webbplats.

Var kan du gifta dig

Vigsel/partnerskap kan ske i kommunhuset i Hällefors eller på annan plats i kommunen som paret väljer.

Vittnen

Under ceremonin ska två vittnen finnas med. Dessa måste vara över 18 år. Om vigsel/partnerskap sker i kommunhuset under kontorstid kan kommunen ordna vittnen.

Hällefors kommuns borgerliga vigselförrättare 2019-2022

Eva Irtoft, Bo Levau och Per Johansson.

Kontakt handläggare

Önskar du viga dig borgerligt eller ingå partnerskap i Hällefors kommun ska du ta kontakt med handläggaren för borgerlig vigsel för att bestämma tid.

Kontakt

Birgitta Berggren, administratör Telefon: 0591-643 11
E-post: birgitta.berggren@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se