Vigsel

Borgerlig vigsel utförs av borgerliga vigselförrättare som utses av Länsstyrelsen, oftast genom förslag av kommunen. Att gifta sig borgerligt är ett alternativ om man inte vill gifta sig i kyrkan. För att få gifta sig borgerligt krävs hindersprövning och intyg om vigsel som lämnas ut av skatte­myndigheten. Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Att gifta sig borgerligt är kostnadsfritt.

Utländska medborgare

De par som är utländska medborgare och avser att gifta sig i Sverige bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del främmande länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Ytterligare information om hindersprövning

Skattemyndigheten i Lindesberg telefon 0581-64 55 50 eller Skatteverkets webbplats.

Var kan du gifta dig

Vigsel/partnerskap kan ske i kommunhuset i Hällefors eller på annan plats i kommunen som paret väljer.

Vittnen

Under ceremonin ska två vittnen finnas med. Dessa måste vara över 18 år. Om vigsel/partnerskap sker i kommunhuset under kontorstid kan kommunen ordna vittnen.

Hällefors kommuns borgerliga vigselförrättare 2019-2022

Eva Irtoft, Bo Levau och Per Johansson.

Kontakt handläggare

Önskar du viga dig borgerligt eller ingå partnerskap i Hällefors kommun ska du ta kontakt med handläggaren för borgerlig vigsel för att bestämma tid.

Kontakt

Birgitta Berggren, administratör Telefon: 0591-643 11
E-post: birgitta.berggren@hellefors.se