Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Funktions­nedsättning

Många människor har olika former av funktions­nedsättning – fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del människor innebär det begränsningar i möjligheterna att leva ett aktivt och självständigt liv.

Utgångspunkten är att vi ska ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning så att personerna får möjlighet att leva som andra och vara delaktig i samhället.

Kontakt

Daniel Åhnberg, områdeschef IFO/LSS Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se

Eva Gustavsson Kuusisto, enhetschef gruppbostäder och daglig verksamhet Telefon: 0591-643 29
E-post: eva.kuusisto@hellefors.se

Elin Karlsson, enhetschef personliga assistenter Telefon: 0591-643 30
E-post: elin.karlsson@hellefors.se

Annica Sundin, enhetschef socialpsykiatri Telefon: 0591-643 42
E-post: annica.sundin@hellefors.se

Carola Stenberg, adminstratör LSS Telefon: 0591-641 05
E-post: carola.stenberg@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se