Handikapp­organisationer

DHR Örebro läns distrikt

Webbplats: www.dhr.se

Bergslagens lokalförening av personskadeförbundet RTP

Webbplats: rtp.se

Bergslagens demensförening

Webbplats: www.demensforbundet.se

Föreningen HjärtLung Bergslagen

Webbplats: www.hjart-lung.se

Reumatikerföreningen i Bergslagen

Webbplats: reumatikerforbundet.org